กำแพงเบอร์ลิน Berlin Wall

427

กำแพงเบอร์ลิน Berlin Wall

กำแพงเบอร์ลิน Berlin Wall ประเทศเยอรมันนี เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวันตก กับเยอรมนีตะวันออกที่โอบอยู่โดยรอบ มีความยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร
ในวันที่ 9 พ.ย. 1989 กำแพงเบอร์ลินถูกพังทลายลง และผู้คนจากทั้งสองฝั่งก็สามารถเดินทางไปมาได้อย่างเสรีอีกครั้ง หลังจากสร้างกำแพง 28 ปี ได้เกิดการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน มีการทุบทำลายและรื้อถอนกำแพง แต่ยังมีร่องรอยหลงเหลือไว้เป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ รวมไปถึงซากศพของผู้หลบหนียังคงถูกทิ้งไว้อยู่ที่นั่น ภายหลังได้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันสามารถแกะรอยตามเส้นทางของกำแพงเบอร์ลินได้ตามถนนบางสายของกรุงเบอร์ลิน

แผนที่ กำแพงเบอร์ลิน Berlin Wall ประเทศเยอรมัน

สนใจท่องเที่ยวเยอรมัน คลิกที่นี่

Share on social networks