คัปปาโดเกีย (Cappadocia)

445

คัปปาโดเกีย (Cappadocia)

เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ประเทศตุรกี เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆที่งดงาม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี  เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ ขึ้นมาจากกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

แผนที่ คัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี

สนใจท่องเที่ยวตุรกี คลิกที่นี่

Share on social networks