ตะลุยแอฟริกาตะวันออก ณ เอริเทรีย (Eritrea)

451

ประเทศเอริเทรียเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความงดงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวมากมายประทับใจ ดินแดนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าค้นหา ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในแอฟริกาได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นศิลปะในเมือง Asmara ที่เป็นเมืองหลวง มีความเป็นมามากมายถ่ายทอดผ่านงานศิลป์ แม้ว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยสถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี แต่ก็เต็มไปด้วยที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ได้แก่

1. ตลาด Keren Camel

ตั้งแต่ 8 โมงเช้าในวันจันทร์ พื้นที่บนถนน Nakfa จะเริ่มมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยแม่ค้าและผู้ซื้อมากมายที่พากันมาจับจ่ายใช้สอยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ณ ตลาดแห่งนี้ โดยไฮไลท์อยู่ที่ฝูงอูฐตามชื่อตลาดแห่งนี้

2. Qohaito

เมืองเก่าแก่อันกว้างใหญ่ไพศาล เดิมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานก่อนยุค Aksumite ที่เติบโตขึ้นในช่วง Aksumite ภายในเมืองมีโบสถ์คริสต์บนภูเขา และบริเวณใกล้ๆมีถ้ำที่เป็นภาพวาดที่ถูกวาดในอดีตกาล

3. Tank Graveyard

พื้นที่ที่เพิ่งเปิดให้ระลึกถึงยานพาหนะที่ใช้ในการทำสงคราม เช่น รถถัง รถหุ้มเกราะ ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมให้ชมที่นี่

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
High Season: ตุลาคม – มีนาคม
Low Season: มิถุนายน – สิงหาคม

แหล่งที่มา : หนังสือ The World โดย Lonely Planet

Share on social networks