ปราสาทบันทายศรี (ประเทศกัมพูชา)

424

ปราสาทบันทายศรี (ประเทศกัมพูชา)

ปราสาทบันทายศรี ประเทศกัมพูชา เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุดของกัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมราฐ ห่างกันราว ๆ 30 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พระเจ้าชัยวรมันที่ 4) ใช้หินทรายสีชมพูในการสร้างทั้งหมด เป็นหินทรายที่หายากมาก มีการแกะสลักลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงามบนผนัง บานประตู และเสา

สนใจท่องเที่ยวกัมพูชาคลิกที่นี่

Share on social networks