มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s Cathedral)

140

มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s Cathedral)

มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางคริสศตวรรษที่ 19 โดยใช้เป็นโบสถ์หลักประจำเมือง และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในสมัยนั้น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้ก็คือ ยอดโดมสีทองอร่าม ซึ่งทำจากทองคำแผ่นที่มีน้ำหนักรวมถึง 100 กิโลกรัม ภายในหรูหราอลังการ ด้วยเสาหินแกรนิตแกะสลักสีสดใส ผนังหินอ่อน และภาพเพ้นท์บนผนัง และเพดาน

แผนที่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s Cathedral) ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่