สวนสาธารณะยออึยโด (Yeouido Park)

121

สวนสาธารณะยออึยโด (Yeouido Park)

สวนสาธารณะยออึยโด (Yeouido Park) พื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างความเพลิดเพลินใจ ไปกับการเดินเล่น, เล่นกีฬา, กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ โดยแบ่งออกสัดส่วนตามลักษณะของรูปแบบ ของการจัดสวนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป่าเกาหลี ดั้งเดิม, จัตุรัสหญ้า, จัตุรัสวัฒนธรรม และป่านิเวศน์ของธรรมชาติ

แผนที่ สวนสาธารณะยออึยโด(Yeouido Park) ประเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่