สะพานอูเบ็ง (ประเทศพม่า)

358

สะพานอูเบ็ง (ประเทศพม่า)

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) ประเทศพม่า สะพานไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุกว่า 200 ปี เป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่าของกรุงอังวะ ทอดตัวยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร 

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks