หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง – Naganeupseong Folk Village

184

หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง – Naganeupseong Folk Village 

พื้นเมืองนากานอัพซอง – Naganeupseong Folk Village  ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย จะมีทางเดินเหมือนกำแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้

แผนที่ หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง – Naganeupseong Folk Village ประเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่