อุทยานทะเลสาบคานาสือ Kanas Lake

165

อุทยานทะเลสาบคานาสือ Kanas Lake

อุทยานทะเลสาบคานาสือ หรือ คานาส คานาสือ เป็นภาษามองโกล แปลว่าทะเลสาบกลางหุบเขา โดยทะเลสาบคานาสือตั้งอยู่ที่เทือกเขาอัลไต (Altay)
เป็นเขตอนุรักษ์ท่องเที่ยวของประเทศจีนด้วย ภายในมีทะเลสาบที่สวยงามหลายจุดด้วยกัน เช่น ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี มองไปรอบๆ
จะเห็นภูเขาที่โอบล้อม ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสมคือช่วงมิถุนายนถึงตุลาคม

แผนที่ อุทยานทะเลสาบคานาสือ ประเทศจีน

สนใจท่องเที่ยวจีน  คลิกที่นี่