เจดีย์กุโสดอ (ประเทศพม่า)

434

เจดีย์กุโสดอ (ประเทศพม่า)

เจดีย์กุโสดอ เป็นเจดีย์สำคัญที่ตั้งอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ใช้รูปแบบการสร้างแบบเดียวกับเจดีย์ชเวซิกองในเมืองพุกาม และยังเป็นที่ตั้งของ “หนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” จากการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พม่า และได้มีการจารึกข้อความทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่จำนวน 729 แผ่น ซึ่งตั้งอยู่รายล้อมพระเจดีย์

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks