เที่ยวพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (Peterhof Palace)

371

เที่ยวพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (Peterhof Palace)

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติก ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในโลก และมีความงดงามอลังการจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศรัสเซีย พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์เพื่อพักผ่อนและใช้เพื่อล่าสัตว์ ภายในพระราชวังมีสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามอลังการตั้งแต่ ตัวของพระราชวังอันใหญ่โต มีน้ำพุถึง 100 แห่ง สวนตอนล่าง และ สวนตอนบน รูปปั้น และน้ำตก ซึ่งบ่งบอกถึงประติมากรรมและวิศวกรรมที่ผสมผสานกับศิลปะเข้ากับภูมิประเทศได้อย่างลงตัว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสแห่งนี้เป็นของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช แต่เดิมพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่เสด็จไปเยือนที่ประเทศฝรั่งเศสและทอดพระเนตรเห็นและทรงประทับใจในความงดงามของสถาปัตยกรรมพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้รับสั่งให้มีการสร้างพระราชวังตามแบบของพระราชวังแวร์ซายส์ จนออกมาเป็นพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสสวยงามดั่งในปัจจุบันนี้

แผนที่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks