Category: PantipBoy-ทัวร์ลาว

วังเวียง, VangVieng (ประเทศลาว)

วังเวียง, VangVieng (ประเทศลาว) วังเวียง เป็นเมืองท่องเ […]

พระราชวังหลวงพระบาง (ประเทศลาว)

พระราชวังหลวงพระบาง (ประเทศลาว) พระราชวังหลวงพระบาง เป็ […]

สะพานส้ม, Orange Bridge (ประเทศลาว)

สะพานส้ม, Orange Bridge (ประเทศลาว) สะพานส้ม ประเทศลาว […]

ทุ่งไหหิน, ທົ່ງໄຫຫິນ (ประเทศลาว)

ทุ่งไหหิน (ประเทศลาว) ทุ่งไหหิน เป็นภูมิประเทศทางโบราณค […]

น้ำตกตาดกวางสี (ประเทศลาว)

น้ำตกตาดกวางสี (ประเทศลาว) น้ำตกตาดกวางสี มีจำนวนชั้นทั […]

ถ้ำกองลอ, kong lor cave (ประเทศลาว)

ถ้ำกองลอ (ประเทศลาว) ถ้ำกองลอ ประเทศลาวเป็นหนึ่งในจุดหม […]

สวนพระ (เวียงจันทน์, ประเทศลาว)

สวนพระ (เวียงจันทน์, ประเทศลาว) สวนพระ ตั้งอยู่ที่เวียง […]

หอพระแก้ว (เวียงจันทน์, ประเทศลาว)

หอพระแก้ว (เวียงจันทน์, ประเทศลาว) หอพระแก้ว ตั้งอยู่ที […]

วัดสีสะเกด (ประเทศลาว)

วัดสีสะเกด (ประเทศลาว)  วัดสีสะเกด ประเทศลาว เป็นเ […]

พระธาตุหลวง (ประเทศลาว)

พระธาตุหลวง (ประเทศลาว) พระธาตุหลวง ประเทศลาว เป็นพระธา […]