ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ป้อมมหากาฬ ตั้งอยู […]

ป้อมพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

ป้อมพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ป้อมพระสุเมรุ เ […]

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ประเทศไทย)

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ประเทศไทย) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย […]

หาดวู้ดไบน์ (The Woodbine Beach)

หาดวู้ดไบน์ (The Woodbine Beach) Woodbine Beach เป็นชาย […]

MarineLand

MarineLand มารีนแลนด์เป็นสวนสัตว์แนวดิสเพลย์และสวนสนุกใ […]

Peggys Cove

Peggys Cove Peggy’s Cove ประภาคารรูปทรงแปดเหลี่ยม […]

สวนบูชาร์ด (Butchart Gardens)

สวนบูชาร์ด (Butchart Gardens)  สวน Butchart เป็นกลุ่มสว […]

Yellowknife

Yellowknife Yellowknife เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของแคนาดา […]

Canadian Museum of History

Canadian Museum of History พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แคนาด […]

Mount Norquay

Mount Norquay Mount Norquay เป็นภูเขาและสกีรีสอร์ทในอุท […]